Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

Alpha Quest Funds SICAV je investiční fond se sídlem v Maltské republice. V červnu 2021 emitoval dluhopisy v celkové výši půl milionu korun na účet svého podfondu Aplha Quest Balanced Fund. Fond je určen kvalifikovaným investorům.

Cílem podfondu jsou primárně investice do restitučních kupónů vydávaných rumunským státem. Kupóny slouží pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek.

Důležité informace

Ekonomické ukazatele

Aplha Quest Balanced Fund2020
Aktiva celkem55 633 109
Cizí zdroje34 764 868
Provozní výsledek hospodaření3 586 644
Čistý finanční dluh39 342 548
Hodnoty uvedeny v eurech

Vydané dluhopisy