AG CHEMI GROUP

AG CHEMI GROUP s.r.o. je česká obchodní společnost, která se zabývá importem a exportem chemických surovin. Vznikla v roce 1994 a dodává produkty pro mnoho průmyslových odvětví. Její aktiva za rok 2020 dosahovala 69 milionů korun.

Podrobnější informace o firmě naleznete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Igor Shevchenko 70 %
Irina Ševčenko 30 %

Ekonomické ukazatele

2021202020192018
Aktiva celkem190 11868 987 70 653110 574
Vlastní kapitál3 8499 4509 35920 026
Cizí zdroje186 12059 53360 89989 328
Provozní výsledek hospodaření5 7244 3091 6391 060
Výsledek hospodaření před zdaněním1283721 5131 999
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy