Dluhopisář oslavil druhé narozeniny

Dluhopisář oslavil na začátku března své druhé narozeniny. Za tu dobu jsme vám přinesli:

133 článků a analýz

166 pravidelně aktualizovaných profilů firem, které vydávají dluhopisy

2594 souborů, údajů a dat ke stažení

1 diskusní fórum, které většina čtenářů zcela ignoruje 🙂

 

A někomu možná ušetřili úspory, které by jinak investoval do špatného dluhopisu. To dává naší práci smysl.

 

Se stále větší známostí a dosahem tohoto projektu je však spojeno i několik negativních vlivů. Na pomluvy jsme imunní, ale jejich intenzita se zvyšuje. Přestože od počátku jeho existence dodržujeme několik pravidel, která považujeme za novinářský standard a samozřejmost. Nyní přinášíme tato pravidla veřejně a závazně:

Dluhopisář nikdy nebyl projekt, u něhož by se počítalo s tím, že bude generovat zisk. Vznikl na základě poptávky investorů a zprostředkovatelů po informacích. Jeho cílem je napomoci narovnávat dluhopisový trh tak, aby v co nejmenší míře docházelo k poškozování investorů. Zejména upozorňovat na firmy, které u svých dluhopisů postrádají jakýkoliv fundament a z toho důvodu hrozí zvýšené riziko, že investoři o své peníze spíše přijdou, než že je s takovou firmou vydělají.

Od jeho založení do dnešního dne byly příjmy tohoto projektu přesně 0 Kč. Pokud se někdy v budoucnu stane, že přijme nějakou pobídku, poptávku reklamy, PR či jakékoliv jiné plnění, takový článek bude viditelně označen.

Vždy disponujeme řádově větším objemem informací, než které publikujeme. Všechny výstupy a údaje si jakýkoliv čtenář může dohledat a ověřit, neboť pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Nikdy nepublikujeme domněnky, fámy a subjektivní pocity, které se na trhu také objevují. Věříme, že jen toto je cesta, jak být projektem kultivující trh, nikoliv projektem, který bude kohokoliv bezdůvodně poškozovat.

Hodnocení kvality dluhopisů probíhá podle jednoduchého klíče – firma musí mít skutečný majetek, který slouží jako záruka pro dluhopisové věřitele. Musí mít historii a udržitelný model podnikání. Dále jsou to ekonomické výsledky a vyrovnané postavení firma vs. věřitel. V tom případě se jedná o hezký dluhopis. Pokud něco z těchto parametrů nesplňuje, pak je lepší se mu z pozice investora vyhnout.

V případě, že osoba ovládající tento projekt historicky (i několik let zpět) spolupracovala na jakékoliv bázi s nějakým emitentem, pak taková analýza nemá a nebude mít závěr. I přes to, že Dluhopisář je zcela autonomní projekt. Všechny články a obsah jsou totiž připravovány třetími osobami tak, aby se předcházelo možnému ovlivnění na základě sympatií / antipatií k osobám ovládající dluhopisové emitenty. Díky tomu je udržována jeho nezávislost.