Bondshow: JTPEG Financing CZ I

Po delší odmlce, kdy na dluhopisovém trhu nevycházely žádné dluhopisy, přicházíme s další analýzou na nový dluhopisový prospekt od skupiny J&T. O této skupině jsme toho v letošním roce napsali už poměrně hodně. S novým prospektem, který je na pět miliard korun, přichází nová účelová akciová společnost JTPEG Financing CZ I.

Jedná se o účelovou firmu na získávání kapitálu přes dluhopisy a dceřinou společnost letos vzniklého českého fondu JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, který je určen kvalifikovaným investorům.  Tento fond ovládá z pozice jediného zakladatelského akcionáře kyperská společnost J&T Private Equity Group Limited (JTPEG). Tato kyperská firma vlastní z Kypru například akcie EPH. Fond JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV má kromě emitenta (JTPEG Financing CZ) I ještě další tři dceřiné společnosti: JTPEG Financing SK I (dluhopisový emitent na Slovensku) a dvě další firmy, skrze které realizuje některé investice.

 

 

JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV (Ručitel dluhopisů):

Tento fond byl založen 16. června 2023 v České republice a obhospodařuje jej J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. Tato investiční společnost spravuje výhradně fondy zakládané skupinou J&T. K listopadu 2023 takto dle svých webových stránek spravovala 18 retailových fondů a 3 fondy kvalifikovaných investorů. Fond JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV v seznamu nabízených fondů nefiguroval, přestože existuje již od června. Depozitářem je ATLANTIK finanční trh, další spřízněná společnost ze skupiny J&T.

Fond od června tohoto roku upsal 610 tisíc kusů investičních akcií v celkové hodnotě 1,44 mld. korun, které kvůli kurzovým rozdílům klesly na 1,41 mld. korun k 25. září 2023. Základní kapitál se skládá ze 100 tisíc kusových akcií.

Portfolio:

Fond vydává růstové akcie denominované v eurech. Podle investiční strategie může investovat do cenných papírů, fondů, pohledávek, derivátů i poskytovat úvěry. Ve své investiční činnosti je dle podmínek statutu limitován velmi málo.

K 31. říjnu vlastnil majetek za 4,93 mld. korun:

Největším aktivem fondu je 0,30% podíl ČEZ v hodnotě 1,628 mld. korun. Tento energetický gigant a největší česká firma v prvním pololetí utržila v provozní činnosti 169,7 miliardy korun a v čistém vydělala 22 miliard korun.

Další investice tvoří cenné papíry vydané společnostmi ze skupiny J&T, z toho největší podíl mají investiční akcie fondu J&T Market Opportunities SICAV v hodnotě 925 milionů korun, do kterých fond JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV investoval nepřímo prostřednictvím své kyperské dceřiné společnosti DIAMCA INVESTMENTS LIMITED, přestože jde o fond registrovaný v ČR. Tento fond je ale úplný blackbox. V prospektu o něm nenajdeme prakticky žádné informace. V obchodním rejstříku najdeme poslední výroční zprávu k 31.12.2021, podle které fond k danému dni obhospodařovala investiční skupina TILLER Funds. Ani na webu této investiční společnosti ale nenajdeme o fondu žádné informace, kromě krátké tiskové zprávy z roku 2020 o tom, že se stává správcem daného fondu. Ve výroční zprávě této investiční společnosti přestala být obhospodařovatelem tohoto fondu v dubnu 2022. Žádné další informace se ale z výročních zpráv této investiční společnosti nedozvíme.

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

Závěr:

Fond vznikl letos v červnu a do září stihl upsat investiční akcie za miliardy korun. Za čtyři měsíce existence se tak stihl zařadit mezi největší FKI na českém trhu.

Z hlediska portfolia kombinuje především investice do akcií ČEZ s investicemi do entit J&T, které dohromady tvoří přes 80 % všech investičních pozic. Výkonnost fondu se teprve ukáže (fond neuvádí, na jaký výnos cílí), ale portfolio obsahuje kvalitní instrumenty. Vadou na kráse je druhá největší pozice, kterou jsou akcie fondu J&T Market Opportunities SICAV, o kterém se nedá téměř nic dohledat. Dalším mínusem je malá diverzifikace, 87 % prostředků fondu je uložených pouze v sedmi cenných papírech, z toho čtyři jsou od skupiny J&T. Skupina J&T přes své fondy obecně nakupuje velké množství dluhopisů, které sama vydává. Fond také u investic nezajišťuje kurzové riziko, kvůli čemuž akcie od června do září ztratily skoro 40 milionů korun v kurzových pohybech.

Co se týče samotných dluhopisů, ty jsou velmi kvalitně připraveny a vhodné pro investory, kteří si chtějí zafixovat výnos 8 % na pět let. Jedná se o poměrně slušný úrok, na to že u největších pozic fondu nesou podkladové dluhopisy se stejnou dobou splatnosti úrok 4-6 % p.a..