Bondshow: Jarabák

Společnost Jarabák s.r.o. je český prodejce a poskytovatel servisu zahradní techniky, dílenského nářadí a příslušenství. Firma svou činnost provozuje od roku 2014 a vlastní ji Petr Mareš a Tomáš Bílek.

V současné době provozuje tři kamenné prodejny: v Říčanech u Prahy, v Plzni a v Libiši u Neratovic. Dále provozuje vlastní e-shop, který se na tržbách podílí zhruba z 50 % a na internetu patří mezi největší specializované prodejce v segmentu hobby/dům/zahrada. Sociální sítě společnosti sleduje přes 10 tisíc lidí. K zásobování prodejen a odbavení zakázek z e-shopu si pronajímá sklad nedaleko Prahy.

Firma prodává výrobky 25 značek od 17 různých dodavatelů. Nejprodávanějším typem produktů jsou zahradní potřeby, které tvoří 68 % celkových tržeb.

Cílem společnosti je stát se online jedničkou v prodeji zahradní techniky a zahrádkářských potřeb, rozšířit svoji síť kamenných prodejen do všech krajů republiky a v dlouhodobém horizontu začít dodávat vlastní portfolio produktů pod značkou Jarabák. Za své největší konkurenty na trhu společnost považuje Mountfield, HECHT MOTORS a Husqvarna Česko.

Firmu vlastní dva podnikatelé: pan Petr Mareš (29.10.1988), který ji jako její zakladatel vybudoval a dnes ji řídí, a pan Tomáš Bílek (5.10.1988), který má na starosti její provoz. Oba pánové mají vedle této firmy řadu dalších podnikatelských aktivit (zejména na trhu nemovitostí a realitního developmentu). Petr Mareš je například akcionářem v developerské SMV INVEST a.s., které jsme v minulosti také věnovali analýzu. Oba také drží podíl v analytické firmě Transparent Traders s.r.o. Všechny tyto společnosti jsou nicméně podnikatelsky i věcně odděleny od firmy Jarabák a jejího podnikání.

Firmu Jarabák vlastní její koncoví majitelé přes společnost MIT ONLINE, která byla založena v červnu 2020 výlučně k držbě obchodního podílu v Jarabákovi. Mimo to nevykonává žádnou podnikatelskou ani faktickou činnost, a nemá vykonávat ani do budoucna. Na konci roku 2020 vlastnila aktiva ve výši 1,97 milionů korun.

Organizační struktura:

 

Dluhopisy:

Společnost Jarabák vydala v březnu tohoto roku svůj první dluhopisový program, na který může vydat až 200 milionů korun. Dluhopisy nebudou nijak zajištěny, obsahují ale tato omezení:

 • úroveň zadlužení (které se podle prospektu počítá jako „cizí zdroje – peněžní prostředky + pohledávky“) firmy nepřesáhne součet jejích tržeb za posledních dvanáct měsíců
 • emitující firma nevyplatí svým společníkům podíl na zisku, pokud úroveň jejího zadlužení přesáhne 80 % povolené hodnoty
 • prostředky z dluhopisů využije pouze na předem stanovené účely
  • k navýšení skladových zásob zboží a k dalším souvisejícím provozně investičním výdajům
  • k refinancování a/nebo úhradě externího financování
 • podíl Petra Mareše (jednoho ze společníků) na firmě neklesne pod 30 %
 • 1x ročně bude firma na svých webových stránkách v sekci „Pro investory“ zveřejňovat hospodářské výsledky

Na prospekt zatím vyšly tři emise:

 • CZ0003539447, 8,6 %, 20 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)
 • CZ0003541815, 9,6 %, 20 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)
 • CZ0003543357, 11,0 %, 10 000 000 Kč, splatné 2024 (2 roky)

Předchozí dluhopisy:

Firma v minulosti vydala ještě několik podlimitních/neveřejných emisí:

Název emise Datum emise Splatnost Úroková sazba Vydaný objem (Kč) Upsáno (Kč) Stav
Jarabák 9/2022 1.2.2019 31.1.2022 9 % 10 000 000 5 850 000 splaceno
Jarabák 2022 1.3.2019 1.3.2022 9,15 % 10 000 000 10 000 000 splaceno
Jarabák 9,15 1.3.2019 1.3.2022 9,15 % 5 000 000 5 000 000 splaceno
Jarabák 7,9%“ 1.2.2020 1.2.2023 7,9 % 10 000 000 8 250 000 dosud nesplaceno
Jarabák 7,20/2025 15.6.2021 15.6.2025 7,20 % 3 500 000 2 000 000 dosud nesplaceno
Jarabák 6,80/2026 15.5.2021 15.5.2026 6,80 % 4 000 000 3 600 000 dosud nesplaceno
Jarabák 8,60/2024 15.12.2021 15.12.2024 8,60 % 17 000 000 zatím 0 dosud nesplaceno

 

Za dobu své činnosti realizovala firma jen jednu rozsáhlejší investici, kterou byla rekonstrukce (vestavby) prodejny v Říčanech, kde vzniklo také zázemí pro management a zaměstnance. Investice do rekonstrukce stála zhruba 6 milionů korun.

 

Ekonomika:

Společnost Jarabák s.r.o. vznikla v roce 2014. Soutěží na trhu prodeje a servisu zahradní techniky, dílenského nářadí a příslušenství v České republice, přičemž svůj tržní podíl odhaduje maximálně v řádu nízkých jednotek procent. Její podnikání zároveň ovlivňuje sezónnost, největší poptávku eviduje v období březen-červenec.

Na konci letošního srpna vlastnila majetek za 44,6 milionů a měla záporný vlastní kapitál 51 milionů korun. Tržby za prvních 8 měsíců roku 2022 dosáhly výše 29,2 milionů se ztrátou 17,7 milionů. Ztrátová byla i v letech 2021, 2020 a 2019.

Firma dále eviduje zápůjčky od 11 fyzických osob za celkem 8,9 milionů korun (z toho zápůjčky v celkové výši 7,9 milionů korun nesou úrok 9,15 % a zbylý milion je úročen 8 %), z toho 4,5 milionů je splatných v letošním roce.

 

Finanční údaje z rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31. 8. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 44 596 44 596 48 040 41 343
Dlouhodobá aktiva 8 268 199 7 937 1 320
Oběžná aktiva 35 975 35 975 39 441 39 087
Vlastní kapitál -51 005 -33 251 -14 832 -4 890
Cizí zdroje 95 601 72 724 62 689 46 111

 

Finanční údaje z výkazu zisku a ztráty:

Hodnoty v tis. Kč k 31 .8 2022 2021 2020 2019
Tržby za prodej zboží 29 226 30 749 22 980 20 332
Výkonová spotřeba 38 581 35 387 25 741 19 616
Provozní výsledek hospodaření -15 729 -13 139 -6 270 -2 086
Výsledek hospodaření za účetní období -17 689 -18 383 – 9 936 -3 843

 

Závěr:

Investor do dluhopisů této společnosti musí být i fanouškem zahradničení. Firma je totiž dlouhodobě ztrátová i přes zvyšující se tržby. Chválíme ošetření rizik, které dává smysl, ale investorům důrazně doporučujeme maximální obezřetnost, protože ekonomických fundament zde prostě nenajdete. Ani nabízený úrok 11 % na 2 roky nevyváží aktuální rizikovost.