PREMIUMBondshow: Další prospekt WOOD SEEDS

Ani ne po půl roce je tu společnost WOOD SEEDS s dalším dluhopisovým prospektem. O tom, jak tato skupina funguje, píšeme podrobněji zde, ale ve zkratce: Firma přišla na trh v roce 2019, aby mohla za peníze z dluhopisů nakupovat lesní pozemky, na kterých by těžila kulatinu, kterou by dále zpracovávala ve svých areálech.

Doposud s tím ale stále nezačala: lesní pozemky nakupuje už skoro pátým rokem, jeden areál (v Břasích u Rokycan) se modernizuje (také za peníze z dluhopisů) a současně se jedna jeho část využívá k předprodeji dřevní hmoty. Druhý areál (v Jesenici u Rakovníka) se využívá na pronájem jako skladovací hala. Postupně by i tento areál měla čekat modernizace a přeměna na výrobní halu.

Pronájem tohoto skladu a přeprodej dřeva jsou aktuálně zdrojem tržeb firmy, stejně jako provozování vlastní Databáze lesy ČR 05, která na jednom místě shromažďuje dostupné údaje o vlastnictví lesních pozemků zejména z katastru nemovitostí a informačního a datového centra Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Díky tomu lze vyhledávat relevantní informace o lesních pozemcích dle vlastních filtrů a efektivněji tak nacházet obchodní příležitosti. Za její pronájem třetím stranám inkasuje další příjmy. V lednu 2023 přikoupila ještě jeden areál, kde probíhá výroba a zpracování odkoupeného dřeva. Za letošní rok by měl utržit cca 50 milionů korun.

WOOD SEEDS je rodinný podnik čtyř majitelů – Jan Hero a Barbora Herová jsou sourozenci, stejně jako Linda Tuzarová a Patrik Tuzar. Všichni čtyři jsou pak propojeni prostřednictvím Jana Hera st., který je otcem sourozenců Herových a současně partnerem Lindy Tuzarové.

WOOD SEEDS má tyto dceřiné firmy:

  • WS Marketing: marketingová činnost, firma vznikla v roce 2021 a nemá zveřejněné žádné výkazy
  • WS QUERCUS: vlastní areál v Břasích u Rokycan, poslední závěrku má k 2020, kdy měl bilanční sumu 1 milion korun
  • Lesy Sv. Hubert: vlastní nový závod, vznikla letos
  • WOOD SEEDS SK: tato firma dělá pro WOOD SEEDS marketing na Slovensku (v nákladu nižších stovek tisíc korun ročně) a v zemi zároveň koordinuje komunikaci v oblasti nákupu dřeva

Kolik dluží:

Během loňského roku se dluhy firmy z vydaných dluhopisů více než zdvojnásobily. Ještě na konci 2021 dlužila na dluhopisech 237 milionů, na konci 2022 už 492 milionů. A k 30. září 2023 už měla napůjčováno 642 milionů, které jsou splatné v letech 2024-2026. Na konci 2020 (což není tak dávno) měla ještě dluhopisové závazky pouze za 12 milionů.

Letošek pro ni byl první rok splácení, celkem musela splatit jistiny za 111 milionů. K tomu v průběhu roku vydávala nové emise, ze kterých upsala 200 milionů. Prodávat je musela za dražší úrok i s vyššími náklady na úpis. Zatímco v roce 2021 jí stačilo dávat distribuci 5 %, dnes už dává 10 %.

Na první a druhý dluhopisový program byly do listopadu 2023 upsány dluhopisy dohromady za 681 milionů korun. 231 milionů z toho bylo (částečně) zajištěných: závazky z prvního programu v hodnotě 116 milionů korun jsou zajištěny plně: zástavou jsou pozemky oceněné na 122 milionů. Takto je zajištěných 43 velkých investorů (41 fyzických osob a 2 právnické). Drobných střadatelů se to tedy netýká a vlastně to zhoršuje jejich situaci, protože to vyřazuje majetek, který by si v případném insolvenčním řízení mohli nárokovat.

Částečně zajištěných je i 115 milionů z druhého programu, kde jsou zastaveny pozemky oceněné na 23,64 milionů korun. Zástava tedy kryje cca pětinu těchto dluhů. 

 

 

Závěr:

Do listopadu 2023 si firma na bondech vypůjčila 693 milionů korun, další stovky milionů ale potřebuje ještě získat, aby mohla dokončit modernizaci areálů a realizovat svůj záměr.

Na financování musela firma loni vynaložit 35 milionů jen na úrocích. Další náklady utratila ještě za distribuci, přípravu dluhopisů a další náklady spojené s emisemi. Ve finanční analýze se běžně používá ukazatel podíl úrokových nákladů na provozním zisku, který demonstruje, jak moc je společnost schopná pokrýt náklady na dluh ze své provozní činnosti. Pro tuto firmu by se měl vymyslet ukazatel „podíl úrokových nákladů na tržbách“, protože ty svou výší náklady na úroky sotva pokryjí.

Velkou část majetku tvoří velmi nelikvidní aktiva s nespolehlivým oceněním – pozemky a vlastní nehmotný majetek (databáze). Nakoupené pozemky jsou podle některých lidí z oboru, které rok a půl nazpět oslovily Seznam Zprávy, valuovány za nesmyslné ceny. A vlastní databáze, která je oceněna na 123 milionů, se jako unikátní produkt bez přímého srovnání s něčím podobným oceňuje velmi těžce. Prodejní cena může být zcela jiná. Majetek firmy proto může být nadhodnocený, a s ním i obě zástavy (které už tak kryjí jen zlomek všech dluhů).

Tržby firmy meziročně vyrostly z 8 na 34 milionů a provozní ztráta klesla z -26 na -2 miliony. V letošním roce firma navíc zahájila nové činnosti, které slibují její tržby nadále zvýšit. Člověk by nabyl dojmu, že se tak její ekonomická situace lepší a stabilizuje.

Dnes je na tom ale firma velmi pravděpodobně ještě hůř. Loni došlo k jednorázovému navýšení vlastního kapitálu, díky kterému se dostal na konci roku do kladných hodnot. Dnes už je opět -50 milionů v minusu a celkové dluhy jsou ve výši 107 % hodnoty majetku. Technicky se firma již nyní nachází v úpadku.

V letošním roce musela firma splácet jistiny za 111 milionů a na úrocích platit další desítky milionů + další náklady spojené s úpisem dluhopisů. Podařilo se jí ale vydat nové emise a z nich upsat 212 milionů. Celé její podnikání tedy stojí a padá na tom, kolik prodá dluhopisů. Nabízený výnos kolem 9 % je zvlášť vzhledem k riziku opravdu výsměch. Současným věřitelům přejeme hodně štěstí.

 

 

Prémiová část pro registrované čtenáře:

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.