Bondshow: BBRS Group

BBRS Group je česká firma, kterou v roce 2014 založil pan Martin Kozák (nar. 16. června 1983), její jediný majitel. Firma byla až doposud neaktivní, nyní chce za dluhopisové peníze podnikat na realitním trhu v Česku se zaměřením na Prahu a okolí.

Firma plánuje rekonstruovat velkometrážní rodinné domy a přestavovat je na bytové jednotky, výstavbu rodinných domů na vlastních pozemcích a skupování tzv. shell core projektů partnerských developerů, kdy je prodávaný dům zákazníkovi nabízen v hrubém stavu bez jakýchkoliv nevynucených příček a zdí. Firma by tyto projekty skupovala se záměrem jejich nadstandardního vybavení, zařizovacích prvků apod. k pronájmu nebo prodeji se ziskem.

Majitel Martin Kozák vlastní firmu napřímo. Firma není součástí žádné skupiny a nemá žádnou dceřinou společnost. Do budoucna chce na jednotlivé projekty zakládat projektové společnosti.

Podle prospektu nevlastnila na konci 2022 mimo základní kapitál (ve výši 200 tisíc korun) žádný majetek. To platí i pro předchozí roky až do roku 2018, od kterého má zveřejněné výkazy.

 

Dluhopisy:

Až doposud byla firma neaktivní, nyní přichází na dluhopisový trh s prospektem na desetiletý program do výše až půl miliardy korun. Na ten zatím nevyšla žádná emise. Program je bez jakéhokoliv zajištění/kovenantů.

Ekonomika:

Podle prospektu nevlastnila firma na konci 2022 mimo základní kapitál (ve výši 200 tisíc korun) žádný majetek. Tedy ekonomicky prázdná schránka. Majitel Martin Kozák údajně na realitním trhu sbíral zkušenosti od roku 2006, kdy se v prospektu zaštiťuje svým působením v developerské společnosti OAK Group, kterou také vlastní jako svou druhou, majetkově oddělenou firmu. Tato firma ale vznikla až v roce 2017 pod názvem Smart Translating. Kde majitel sbíral zkušenosti 11 let předtím už nepíše. V roce 2021 se Smart Translating přejmenovala na OAK Construction, aby se loni přejmenovala znovu na OAK Group Czech. Na svých stránkách a v prospektu uvádí tato firma pár menších projektů, na kterých dělá/dělala. Jedná se o pět menších projektů s celkovou rozlohou necelé 3 tisíce m2. 4x šlo o rekonstrukci jednoho rodinného domů a jeho přestavbu na menší bytové jednotky. V dalším projektu firma realizuje výstavbu dvou dvojdomů na vlastních pozemcích. Ve všech případech jde o projekty v okolí Prahy a Středočeském kraji.

 

Přehled projektů skupiny OAK:

Název projektu Projekt Velikost
Villa Běchovice přestavba rodinného domu na 5 bytových jednotek 2+kk 450 m2
Villa Šestajovice přestavba rodinného domu na 4 bytové jednotky 5+kk 550 m2
Villa Uhříněves přestavba rodinného domu na 4 bytové jednotky 4+kk 500 m2
Villa Uhříněves TŮ přestavba rodinného domu na 5 bytových jednotek 2-3+kk 450 m2
Villa Brandýsek výstavba dvou dvojdomů v dispozičním uspořádání 4+kk na vlastních pozemcích 900 m2

 

 

Společnost OAK Group Czech má zveřejněny finanční výkazy pouze z posledních dvou let. Bilanční suma této firmy činila na konci roku 2022 celkem 1,3 milionu korun, z toho 600 tisíc formou podílů v dceřiných firmách. Míra zadlužení kolem 91 %. OAK Group Czech na své projekty zakládá SPV firmy, stejně jako to plánuje BBRS Group. V prospektu najdeme, že firma má celkem jedenáct dceřiných společností. Většina těchto firem podle posledních zveřejněných závěrek nikdy nepodnikala. Z projektů se prodala pouze Villa Běchovice, a to s minimálním ziskem (zisková marže 0,3 %). Zbytek projektů je buď aktivních, nebo nemá aktualizované výkazy.

 

OAK Development s.r.o. (vznik 2018) – Na konci 2021 měla majetek za 9,8 milionu (a dluhy za 8,9 milionů korun). V daném roce dosáhla na tržby 33 milionů s provozním ziskem 143 tisíc korun. Celkovou ztrátou měla -34 tisíc korun. ÚJ za rok 2022 chybí.

OAK Residence, s.r.o (vznik 2018) – Na konci roku 2021 měla majetek za 197 tisíc korun (v základním kapitálu). Nepodniká. ÚJ za 2022 chybí.

OAK Resort, s.r.o. – (vznik 2018) – Nemá zveřejněné žádné finanční výkazy.

OAK Flats s.r.o. (vznik 2009 jako OAK Club) – Na konci roku 2021 měla majetek za 275 tisíc na konci 2021. Nulová hospodářská činnost. ÚJ za 2022 chybí.

OAK Finance s.r.o. (vznikla 2019) – Na konci 2022 měla majetek za 252 tisíc korun se záporným VK -159 tisíc. Žádné hospodaření.

OAK Villas, s.r.o (vznik 2019) – Na konci 2022 vlastnila nemovitost za 63 milionů korun. Celkový majetek dosahoval 68 milionů, přičemž dluhy měla o pět milionů vyšší. Žádný prodej min. do konce roku 2022 nerealizovala.

Villa Šestajovice s.r.o. (vznikla v roce 2020) – Na konci roku 2021 měla majetek za 197 tisíc korun. Developerský projekt je stále aktivní. ÚJ za 2022 chybí.

Villa Běchovice, s.r.o. (vznik 2020) – Ve stejném v roce do svého majetku na dluh pořídila nemovitost za 13,2 milionu. Rekonstrukcí zvýšila její hodnotu na 19,6 milionů, za kterou ji v roce 2021 prodala. Po odečtení nákladů si na projektu vydělala 53 tisíc korun. Zisková marže tedy asi 0,3 %.

Villa Uhříněves TŮ – (vznikla 2021) Na konci daného roku neměla žádné hospodářské výsledky ani žádný majetek. ÚJ za 2022 chybí.

Villa Uhříněves – tento projekt je podle webových stránek již prodán. Došlo k tomu pravděpodobně až v tomto roce (2023), protože v letech 2022 a 2021 nebyl podle výkazů realizován žádný prodej.

Villa Brandýsek (vznik 2021) – Nemá zveřejněné žádné fin. výkazy.

 

Závěr:

Firmě chybí historie, vlastní peníze i konkrétní vize, na co půjčený kapitál použije. Majitel sice má zkušenosti z jeho druhé developerské společnosti OAK Group Czech, ta ale zatím příliš oslnivé resumé nemá. Měla by zapracovat zejména na informační otevřenosti. S emitentem navíc (jak je i v prospektu zdůrazněno) nemá nic společného a nebude se na ničem podílet. Do podnikání společnosti majitel sám vloží 200 tisíc, veškerá činnost bude financována pouze z cizích zdrojů, tedy až půl miliardou z dluhopisů. A u nich se zde vůbec nemyslelo na ochranu před riziky. Za nás další ze skupiny velmi rizikových emitentů.