Bondshow: Alemar

O tomto výrobci psího krmiva jsme poprvé referovali loni v dubnu po uvedení jeho první prospektu. Jedná se o skupinu firem zaměřených na výrobu a prodej konzerv a doplňkový obchod (velkoobchod i maloobchod) s krmivy a potravinami. Alemar se specializuje zejména na zpracování, sterilizaci a obchodování s masem určeného ke konzumaci jak pro psy a kočky, tak i pro lidi v regionu střední Evropy. V oboru výroby konzerv plánuje být jak technologickou, tak i výrobní špičkou v Evropě.

 

K březnu 2023 společnost vyráběla až 20 tisíc kusů konzerv denně a cílovým stavem je tento údaj až zpětinásobit. S využitím finančních prostředků získaných emisí dluhopisů výrazně rozšířit svou výrobní kapacitu, a tím přispět k uspokojení převisu poptávky po konzervách s krmivem. Holding vyrábí své produkty v Jihomoravských Žabčicích a Kuřimi. Mateřská společnost ALEMAR Food Group nepodniká a v rámci holdingu vystupuje jen jako emitent dluhopisů, kterými financuje zbylé společnosti.

Nejdůležitější firmou skupiny je samotný výrobce krmiva ALEMAR Service s.r.o. (dříve Martypet s.r.o.), který vyrábí 100 % masové konzervované krmivo pro psy značky MARTY, kompletní krmivo značky LOUIE a exkluzivní krmivo značky Rex Heritage Club. Kromě vlastních značek (cca 30-40 % produkce) vyrábí i mnoho privátních značek (60-70% produkce), které vyváží do celé Evropy. Dominantními trhy jsou pak mimo ČR i Německo, Rakousko, Francie, ale vyváží například i do Jižní Korei či na Taiwan. Export tvoří přibližně polovinu tržeb.

Jediným vlastníkem skupiny je Martin Ioan Košťál (nar. 20. června 1989). Mimo holding stojí společnost TOV Martypet Europe, kterou Košťál vlastní z 50 % společně s mCZECH industry, která drží zbylých 50 %. Jedná se o ukrajinskou společnost plánovanou na výrobu levnějších private label pro supermarkety, a to díky místním řádově nižším mzdovým a dalším nákladům. V současnosti jde o neaktivní firmu a její začlenění do holdingu se neplánuje.

Firma každoročně navyšuje objem své produkce. V roce 2016 začínala na roční produkci šesti tun konzerv v celkové hodnotě 480 000 Kč, v roce 2019 to bylo již 230 tun konzerv za 15 552 000 Kč a v minulém roce se dostala na roční objem produkce 700 tun konzerv oceněných průměrnou prodejní cenou pro distributory a velkoobchod na 54 742 500 Kč. I nové dluhopisy propaguje s tím, že aktuální poptávka po jejích konzervách je údajně násobně větší, než jakou dokáže uspokojit.

Dluhopisy:

ALEMAR Food Group loni vydala svůj první dluhopisový program na půl miliardy, a nyní přichází s jeho aktualizovanou verzí. Na loňský prospekt vyšlo 7 emisí (modře podbarvené řádky značí nabídku dluhopisů, která již byla ukončena).

K datu vydání prospektu (duben 2023) se prodaly dluhopisy za 96 milionů korun. Z již ukončených emisí za 225 milionů se prodaly dluhopisy 47,45 milionů (21 %).

Nyní přichází osmá emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003550188 17. 4. 2023 14 % 24 000 000 Kč 30. 12. 2026

Emisím v programu chybí jakékoliv zajištění nebo kovenanty. Nová emise nabízí 3 a půl leté dluhopisy za 14% výnos s čtvrtletní výplatou kupónů. Jeden dluhopis může investor pořídit 40 tisíc korun. Skupina si půjčuje velice draze, na první prospekt z minulého roku vyšlo 7 emisí s délkou 3-4 roky za výnos mezi 11 – 15,1 %. Splatnost těchto emisí měla nastat v letech 2026-27, výtěžek z nové emise má ale putovat na jejich částečné refinancování, protože jsou kdykoliv splatné. Další část výtěžku má jít na investice. I u nové emise je cena za distribuce 5 % a dluhopisy předčasně splatitelné. Dluhopisy budou upisovány od 17. 4. 2023 do 12. 4. 2024 (s možností prodloužení do 31. 12. 2024).

Podlimitní emise:

Společnosti ALEMAR Service, ALEMAR Assets a pan Martin Ioan Košťál pak vydali tyto emise dluhopisů:

V průběhu prvního čtvrtletí 2023 měla společnost ALEMAR Food Group tyto dluhopisy vyplatit a následně nad firmami získat plnou kontrolu. Výtěžek podlimitní emise „Areál Žabčice – pořízení výrobní haly“ byl použit na vykoupení areálu v Žabčicích, ve kterém probíhá výroba. Majitelem areálu je pan Košťál a společnosti ho pronajímá.

 

Účel využití prostředků z dluhopisů:

Výtěžek z prospektovaných dluhopisů financoval a bude financovat rozvoj podnikání (zejm. rozšíření výrobních kapacit, marketing, vybudování showroomů, účasti na veletrzích, vybudování B2C kanálů prodeje, optimalizaci skladů a dalších provozních i neprovozních výdajů). Cílem je navýšení ročního obratu skupiny na 400 milionů korun do pěti let od úpisu první emise.

V první polovině letošního roku plánuje skupina nákup pozemku v hodnotě 2,5 mil. Kč, který se nachází v katastrálním území Žabčice, na parcele číslo 1353/3 a výměře 2 526 m2. Tento pozemek se nachází poblíž výrobní haly v Žabcicích a bude sloužit k rozšíření manipulační plochy. V roce 2024 pak skupina plánuje vykupovat také pozemky a stavby v blízkosti této výrobní haly v Žabčicích pro další rozšíření výrobních prostor. Jedná se zejména o pozemky parc. č. 1147/33, 1147/10 a 1147/43.

 

Ekonomika:

Emitentem dluhopisů je společnost ALEMAR Food Group vznikla 9. března 2021. Jedná se o prázdnou schránku na emise dluhopisů, která na konci roku 2021 měla aktiva 29 tisíc korun, dluhy 79 tisíc, vlastní kapitál -50 tisíc a ztrátu -60 tisíc. Jde o poslední zveřejněnou závěrku. V roce 2022 došlo k vytvoření holdingové struktury (emitent získal 100 % podíly v ostatních firmách). K dubnu 2023 z celkové částky aktiv 107 milionů korun tvořily pohledávky za společnostmi ve skupině 87 milionů korun, tedy 81,87 %. Dluhy emitenta z dluhopisů byly ke stejnému datu 95 milionů korun.

Výrobu krmiva zaštiťuje v rámci skupiny společnost ALEMAR Service, založená v roce 2002. Podle předběžných dat za hospodářský rok 2022, které budeme brát s rezervou, měla bilanční sumu 100 milionů korun a dluhy 84 milionů, obrat 48 milionů a zisk 3,2 miliony korun.

Dlouhodobý majetek, který ALEMAR Service používá k výrobě, vlastní společnost ALEMAR Assets s aktivy za 54 milionů, dluhem 48 milionů, obratem 6 milionů a ziskem 526 tisíc. Tato společnost byla založena v roce 2013.

Pak je tu firma ALEMAR Real and Trading, která byla založena v roce 2019 a která produkci distribuuje. Tato společnost měla v loňském roce podle předběžných dat bilanční sumu za 10 milionů při záporném vlastním kapitálu -500 tisíc. Loni se s obratem 2,3 miliony korun poprvé dostala do kladného VH, který činil 220 tisíc korun.

 

Rok 2022 (v tis. Kč) Aktiva Cizí zdroje Obrat VH před zdaněním
ALEMAR Food Group (emitent) 29 79 0 -60
ALEMAR Service 99 893 84 490 47 650 3 200
ALEMAR Assets 53 569 47 510 6 168 526
ALEMAR Real and Trading 9 500 10 000 2 317 220

 

Závěr:

Dluhopisy ani po roce nenabízí žádné ošetření rizik ani zajištění. Celkový obrat za všechny společnosti v holdingu byl v roce 2022 podle předběžných čísel 56,3 milionů a celkový výsledek hospodaření 3,9 milionů korun.  Celá skupina ale musí nově obsluhovat dluhy ve výši skoro 100 milionů, a to za poměrně vysoký úrok, který začíná na 11 %. Při úroku 11 % to je 10,5 milionů ročně jen na nákladových úrocích, a to nepočítáme, že některé emise jsou financovány ještě dražšími penězi (až 15 ,1 %). Nepočítáme ani náklady na přípravu emisí nebo na distribuci, která s odměnou 5 % z celkového objemu emisí také není levná. Nejdůležitější firmou ve skupině je výrobce krmniv ALEMAR Service, kterému každoročně rostou tržby i zisk, což je dobrá zpráva. K uhrazení nových nákladů na cizí zdroje z dluhopisů ale musí v růstu pokračovat, aby dokázala svou činnost bezproblémově ufinancovat. K tomu mohou pomoci nové investice financované právě z dluhopisů, které mohou tržby ještě více nastartovat. Úroky jsou vypláceny čtvrtletně, o cash flow skupiny ale nic nevíme.

Celková výše závazků z dluhopisů k dubnu 2023 činila 95 milionů korun a výše pohledávek emitenta za společnostmi ve skupině pak celkem 70 milionů korun. Splatnost těchto zápůjček je v roce 2038 (!!) s úrokovou mírou 11,1 % a 19 %. To znamená, že si mateřská firma půjčila peníze, které musí vrátit v letech 2026-2027, a půjčila je dál s tím, že je dostane zpátky v roce 2038. Jediné vysvětlení je, že počítá s jejich refinancováním další emisí, čímž dost riskuje.

I přes lákavý výnos je s dluhopisy spojeno velké riziko. Dluhopisy jsou navíc kdykoliv předčasně splatitelné, takže lze předpokládat, že toho firma využije, protože aktuální průměrné tržní sazby jsou hodně vysoko.