Bondshow: Alemar

S touto firmou se šlo v posledních dvou letech setkat v médiích celkem často. Komerční články si zaplatila na iDNES, Novinkách, Aktuálně.cz nebo na Forbesu, kde má hned čtyři. Prakticky ve všech se lze dočíst o jejím potenciálu, o nutnosti dalších investic kvůli neschopnosti uspokojovat obrovskou poptávku po konzervách, o různých inovacích jako kávový olej apod. Jak je na tom doopravdy?

 

Zakladatel a jediný majitel firmy pan Martin Ioan Košťál se pro výrobu konzerv pro psy rozhodl v roce 2014. V té době už podnikal s firmou K-bio, což byla rodinná velkoobchodní firma distribuující pomůcky pro domácí mazlíčky v Česku a na Slovensku. Tento dle vlastních slov přesycený trh se Košťál rozhodl opustit a vyvíjet vlastní chovatelské produkty, což měly být konzervy pro psy. Ty, které se v té době prodávaly na trhu, nebyly podle něj příliš kvalitní a člověk si nemohl připlatit za kvalitnější, dražší alternativu.

Dnes je to výrobní holding, který nabízí konzervy několika vlastních značek a má smlouvy o distribuci s několika obchodními řetězci včetně Rohlíku nebo Alzy. V oboru výroby konzerv plánuje být jak technologickou, tak i výrobní špičkou v Evropě.

Struktura skupiny je už druhým rokem stejná, jediné co se změnilo byla konsolidace názvů jmen jednotlivých společností pod značku ALEMAR. Košťál drží přímý podíl v emitentovi dluhopisů ALEMAR Food Group (100 % majetkový podíl a 99,61% podíl na hlasovacích právech), a tato firma vlastní tři dceřiné společnosti. Bokem stojí ukrajinská společnost TOV Martypet Europe plánovaná na výrobu levnějších private label pro supermarkety, která je ale už minimálně třetím rokem nečinná. Tuto společnost Košťál vlastní napůl s mCZECH industry, dalším dluhopisovým emitentem, který je od října minulého roku v insolvenci, o které jsme psali zde.

Doplnění redakce ze dne 23.5.: Dle vyjádření Martina Košťála byla spolupráce s mCZECH industry uskutečněna za účelem levnější výroby na Ukrajině, kde měla mCZECH industry financovat poloviční podíl. Ke spolupráci ale nedošlo (mCZECH industry mezitím zkrachovala) a celá dohoda byla dle majitele chybou, která skupině Alemar pouze uškodila. Tato obchodní spolupráce tedy již není aktuální.

 

 

 

Dluhopisy:

ALEMAR Food Group si v roce 2022 nechala schválit svůj jediný dluhopisový program, na který může mít ke každému okamžiku emitováno až půl miliardy korun nesplacených dluhopisů. Jakékoliv ošetření rizik, záruky nebo ručení zde nenajdete.

První prospekt na tento dluhopisový program vyšel na jaře 2022. Loni vyšla jeho aktualizace a letos zase.

 

Na prospekt z roku 2022 vyšlo těchto 7 emisí:

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti Náklady na distribuci
1. CZ0003540213 21. 4. 2022 11 % 40 000 000 Kč 30. 4. 2026 5 %
2. CZ0003543886 1. 10. 2022 11 % 80 000 000 Kč 20. 4. 2027 5 %
3. CZ0003543894 1. 10. 2022 11 % 80 000 000 Kč 20. 4. 2027 5 %
4. CZ0003545105 14. 10. 2022 11 % 25 000 000 Kč 20. 4. 2027 4 %
5. CZ0003545253 20. 10. 2022 15,1 % 40 000 000 Kč 20. 10. 2026 5 %
6. CZ0003548315 1. 2. 2023 12 % 40 000 000 Kč 20. 4. 2027 5 %
7. CZ0003549594 20. 3. 2023 14 % 24 000 000 Kč 30. 12. 2026 5 %

 

Na aktualizovaný prospekt z roku 2023 pak vyšly 4 další emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti Náklady na distribuci
1. CZ0003550188 17. 4. 2023 14 % 24 000 000 Kč 30. 12. 2026 5 %
2. CZ0003551830 12. 6. 2023 13,5 % 30 000 000 Kč 31. 8. 2027 5 %
3. CZ0003554768 25. 9. 2023 13 % 50 000 000 Kč 31. 12. 2027 5 %
4. CZ0003558538 25. 1. 2024 12 % 50 000 000 Kč 25. 1. 2026 5 %

 

Na nejnovější prospekt z letošního dubna vyšla zatím jedna emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti Náklady na úpis
1. CZ0003561136 15.4.2024 11 % 40 000 000 Kč 15.4.2027 5 %

 

Firma má náklady na úpis dluhopisů asi 5 %, takže dcerám může půjčit jen 95 %. To jsou peníze, které se mají zhodnocovat. Úrok u jedné čtyřleté emise je i 15,1 %, ale ten je počítaný ze 100 %. Při investování 95 % částky se efektivní roční úroková míra u této emise zvyšuje na 15,89%. Nutno dodat, že taková výnosnost musí být udržována každý rok po celé 4 roky. A to ani nebereme v potaz, že firma na zhodnocení těchto peněz často celé 4 roky ani nemá, ale třeba o měsíc dva méně kvůli lhůtě upisování samotných dluhopisů.

Jenomže skutečné podnikání skupiny musí být ještě výnosnější. Sám emitent sice na úrocích platí „jen“ 11 – 15 % p.a., ale peníze dál půjčuje dcerám třeba i za 20 %. To je extrémně vysoký úrok, který by se dal skoro považovat za shark loan, když si vezmeme, že jde o podnikatelskou půjčku. Daná firma která peníze dostane a skutečně s nimi začne podnikat je musí každoročně zhodnotit logicky minimálně o 20 %, aby zůstala solventní. Pro představu, to je průměrná historická roční výnosnost portfolia nejúspěšnějšího investora v dějinách Warrena Buffeta. A pokud z těchto peněz firma úroky (nebo alespoň jejich část) i platí a investuje ještě nižší částku, pak jsou její požadavky na výnos ještě vyšší.

 

Detail půjček, které ALEMAR Food Group poskytla dcerám. Jde o půjčky celkem za 155 milionů korun (květen 2024):

 

Pak jsou tu ještě podlimitní emise, které vydávaly i jiné společnosti ze skupiny:

 

Ekonomika:

Emitent Alemar Food Group má poslední dostupné finanční výkazy za 2022, což už je dnes docela minulost. Tyto výkazy nám o skutečném byznyse ale nic neřeknou, protože Alemar Food Group plní od srpna 2022 pouze funkci mateřské společnosti. Je to vidět i na rozvaze, dle které k 31.12.2022 vlastnila jen podíly v dcerách a pohledávky.

V účetnictví emitenta navíc zaujme způsob, jakým půjčuje peníze dál do skupiny. Krátké peníze z dluhopisů splatné 2026-2027 půjčuje dcerám formou dlouhých peněz splatných v roce 2038.  Dle vyjádření emitenta jde o způsob financování skrze rámcovou smlouvu o zápůjčkách mezi dcerami a matkou, která má financování zjednodušovat. Ačkoliv je tedy nezazší datum splatnosti v roce 2038, jednotlivé půjčky dcery postupně vyplácejí a splácejí průběžně.

 

Finanční výkazy emitenta ALEMAR Food Group (v tis. Kč):

 

Funkce jednotlivých dceřiných společností:

ALEMAR Service s.r.o.:

  • výroba masových konzerv

 

ALEMAR Asset s.r.o. (dříve Martypet Invest s.r.o.):

  • držení dlouhodobého hmotného majetku potřebného k výrobní činnosti a provozu ostatních firem. Transakce této firmy jsou čistě vnitroskupinové.

 

ALEMAR Real and Trading s.r.o.:

  • od roku 2022 slouží jako distributor

 

ALEMAR Factory s.r.o.:

  • výroba kávového oleje

 

Všechny tyto firma mají na justici poslední finanční výkazy do roku 2021 a novější nejsou k dispozici ani na webových stránkách. V prospektu jsou sice vybrané finanční údaje za roky 2022 a 2023, ale nalejme si čistého vína – o investici se nelze rozhodovat z šesti obecných položek vybraných z finančních výkazů. Obrat výrobní společnost ALEMAR Service navíc v loňském roce klesl o cca 40 %, navzdory avizované rostoucí poptávce, kterou firma nestíhá uspokojovat.

 

Vybrané finanční údaje z rozvahy:

 

Závěr:

Při minimální výši investice 50 tisíc korun míří firma na retailové investory. Na první pohled jistě zaujme lákavý dvojciferný úrok, který neznalého investora jistě přiláká. Zkušeného investora ale taková cena dluhopisových peněz spíše vystraší a odradí.

Skupina je po stránce ekonomiky firem černou skříňkou. Máme k dispozici auditovanou účetní závěrku emitenta, ten ale sám vůbec nepodniká. Skutečný ekonomický stav firem ve skupině se zasekl na konci roku 2021 a novější data nabízí prospekt jen ve formě strohých informací a pouze o některých vybraných finančních ukazatelích. To je v květnu 2024 opravdu málo a firma by tato data měla poskytnout, pokud chce být slušným dluhopisovým emitentem.

 

Další vykřičníky, které by měli investoři brát v potaz:

  • podle posledních údajů je firma předlužená (poslední výkazy jsou ale už hodně staré + expanze si na začátku vyžaduje vysoké náklady, které se vrací časem)
  • kvalita vydávaných dluhopisů je špatná – neobsahují žádnou ochranu investorů, zajištění ani ručení