Jak velký je globální trh korporátních dluhopisů?

Ve finančním světě jsou dluhopisy opravdu pořádné monstrum. S celkovou hodnotou přesahující 130 bilionů USD nesplacených bondů v roce 2024 je tento trh jeden ze základních stavebních kamenů globální ekonomiky, který pohání vše od veřejných projektů po podnikové inovace. Větší roli hrají samozřejmě státy, které jsou takové dluhopisové VIP, ale korporace nejsou o moc pozadu a tvoří asi třetinu globálního emitovaného objemu. Které země jsou v oblasti dluhopisů těmi největšími hráči?

Pokud se v souladu s podstatou tohoto webu zaměříme pouze na korporátní dluhopisy, pak je to USA a Čína, kdo v globálním srovnání dominuje. V roce 2020 si mezi sebou dělily 45 % celkového světového trhu firemních dluhopisů. Na třetím místě je Německo. Zaujme i to, která ekonomická odvětví jsou zdrojem největších objemů: 53 % nesplacených firemních dluhopisů bylo v daném roce emitováno finančními institucemi. Docela to odporuje situaci v Česku, kde se peníze často raisují na development, i když finanční sféra není úplně pozadu.

 

Korporace mají na světovém trhu s dluhopisy přibližně třetinový podíl, zbytek bere stát a vládní instituce (2020):

Zdroj: analýza ICMA, data Bloomberg (2020)

 

 

Korporátní dluhopisy ve světě: Přehled velikosti jednotlivých trhů a složení dle odvětví:

Zdroj: analýza ICMA, data Bloomberg (2020)

 

 

Pro zajímavost přidáváme i graf zabývající se pro změnu pouze státními dluhopisy. Jak je vidět, výsledky se z pohledu dominance jednotlivých zemí příliš neliší. Největší hybnou silou zůstávají s velkým předstihem USA a Čína. Rozdíl je ve třetí příčce, kde Německo vystřídalo Japonsko.

Zdroj: analýza ICMA, data Bloomberg (2020)

 

 

Zajímavé je pozorovat, jak rychle roste světový trh s dluhopisy v čase. V prvním kvartálu 2010 se na světě vyemitovaly dluhopisy za méně než 1 bilion USD, zatímco v prvním kvartálu roku 2020 už přes 12 bilionů USD. Růst je patrný jak u státních (modře), tak korporátních (oranžově) dluhopisů. Rostoucí křivka je znát hlavně na trhu v Číně, kde došlo k nárůstu o 13 % jen za poslední tři roky.

Zdroj: analýza ICMA, data Bloomberg (2020)

 

 

Co tento prudký růst světového trhu s dluhopisy způsobilo? Z malé části samozřejmě i inflace, hlavním důvodem ale byly téměř nulové sazby centrálních bank v minulé dekádě, a to ve skoro celém vyspělém světě. To samozřejmě zvedlo zájem o emise nejen státních, ale i korporátních dluhopisů. Růst konkrétně státních bondů pak vyhnalo do stratosféry i kvantitativní uvolňování, kdy centrální banky nakupovaly hromadu státních dluhopisů. Dalším důvodem byla i rostoucí globalizace, kdy došlo k rozvoji mladších dluhopisových trhů. To samozřejmě platí i na Česko, kde emise korporátních dluhopisů počátkem roku 2013 explodovaly. U nás za to ale mohla hlavně příznivější regulace ze strany ČNB, která motivovala daleko více firem zvolit si tento způsob financování. Hlavně menší hráči byly do roku 2013 často odkázáni pouze na bankovní financování.

A jak si globální trh korporátních dluhopisů vede v porovnání s akciovým trhem? Světový trh s akciemi má v roce 2024 celkovou tržní kapitalizací kolem 109 bilionů USD, je tedy výrazně větší než globální trh s korporátními dluhopisy (cca 34 bilionů) USD, ale menší než celý dluhopisový trh včetně státních bondů (cca 130 bilionů USD). Firemní dluhopisy více přitahují institucionální investory, jako jsou penzijní fondy, pojišťovny a podílové fondy, které hledají stabilní příjmové toky a nižší riziko, zatímco akcie přitahují širokou škálu investorů od jednotlivých maloobchodních investorů až po velké institucionální hráče.

Králem finančních trhů ovšem nepřekvapivě zůstává trh devizový (FOREX), a to jak z pohledu velikosti, tak likvidity. Převzatý graf je spíše ilustrační, jelikož denní objem obchodů na forexu je už dnes spíše kolem 6 bilionů USD, přesto vydá za tisíc slov:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *