KBPB Bond Strategy (CZ0008475142)

Fond kvalifikovaných investorů založený formou OPF v roce 2017. Fond spravuje Amundi Czech Republic investiční společnost.

K 10. srpnu 2023 měl fond AUM 1,02 mld. korun. Dluhopisy tvořily celkem 62,7 % portfolia fondu. Dalších 18,1 % byly investice prostřednictvím dluhopisových ETF a zbylých 19,3 % investice na peněžním trhu. Z dluhopisů držela 80,39 % ve vládních dluhopisech a zbytek tvořily korporátní dluhopisy z oboru financí. Jen 0,101 % držených dluhopisů pocházelo z jiných sektorů. Z hlediska geografického rozložení pocházelo nejvíce dluhopisů z ČR (80,9 %), Francie (12,1 %), dalších zemí eurozóny (5,9 %) a Nizozemska (1 %). Podle výroční zprávy z konce roku 2021 vlastnil fond aktiva za 1,5 mld. korun, z toho cca 99 % tvořil fondový kapitál.

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008475142
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 1. 1. 2024
 • Minimální první investice: 500000
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 0.88
 • Vstupní poplatek (max.): 0.4
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 10.43%
 • Výnos 2022: -3.98%
 • Výnos 2021: -2.38%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): 3.50%