J&T BOND (CZ0008473634)

Otevřený podílový fond, který svou činnost zahájil v prosinci 2011. Fond spravuje investiční společnost J&T. Jako depozitář fondu vystupuje společnost ATLANTIK finanční trhy. Portfolio manažerem je Ing. Martin Kujal.

K červnu 2023 činil vlastní kapitál fondu celkem 5,238 mld. korun. Největší zastoupení v portfoliu měly firemní dluhopisy ze zahraničí (59,30 %). Následovaly domácí firemní dluhopisy (19,94 %) a nakonec zahraniční (6,02 %) a domácí (4,32 %) státní dluhopisy. Zbytek tvořily ostatní investice. Podíl korporátních dluhopisů na celkovém majetku tak činil 79 %. Většina (63,37 %) pozic nebylo ohodnocena ratingem, další pozice měly rating A nebo B. Největší zastoupení měly dluhopisy z ČR, poté ze Slovenska a USA. Dalšími zeměmi byly Lucembursko a Nizozemsko. 39,92 % pozic pocházelo z ostatních zemí. Z hlediska sektorového zaměření měly největší zastoupení dluhopisy z finančního sektoru (36,06 %). Největší expozici měl fond v euru, a to 53,18 %.

Největší pozicí v portfoliu byl americký státní dluhopis splatný v roce 2033 s podílem 3,33 %. Dalších 2,77 % bylo uloženo v aktivně spravovaném dluhopisovém fondu americké investiční společnosti PIMCO, která investuje primárně do asijských rizikovějších dluhopisů. Další pozice zahrnovaly českou energetickou skupinu EPH Daniela Křetínského, českou realitní společnost Aquila Real Asset Finance, maltskou investiční společnost Alpha Quest, kyperského obchodníka s cennými papíry J&T Securities, španělské vládní dluhopisy, slovenskou banku 365.bank nebo společnost PPF Telecom Group (telekomunikační divizi skupiny PPF) se sídlem v Nizozemsku.

 

webové stránky

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008473634
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 1. 12. 2011
 • Minimální první investice: 300
 • Modifikovaná durace: 2.86
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 8.31
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 1.14
 • Vstupní poplatek (max.): 3
 • Kurzové zajištění: ne
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 7.60%
 • Výnos 2022: -2.84%
 • Výnos 2021: 2.75%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): 7.41%