Generali Fond korporátních dluhopisů (CZ0008471786)

Otevřený podílový fond s datem vzniku 15. 11. 2001. Obhospodařovatelem je investiční společnost Generali Investments CEE a depozitářem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Portfolio z pozice manažera spravuje Daniel Kukačka.

Majetek fondu činil k 30. červnu 2023 celkem 8,047 mld. korun a obsahoval celkem 63 pozic. Firemní dluhopisy tvořily 84,49 % portfolia. Státní dluhopisy byly zastoupeny 5,20 procenty a 10,32 % bylo uloženo v likvidních prostředcích. Co se týče sektorového rozdělení, největší zastoupení měl bankovní sektor. Bankovní dluhopisy tvořily 29,24 %. Státní dluhopisy a dluhopisy mezinárodních investic tvořily dalších 5,20 % portfolia. Další dluhopisy pocházely z odvětví ocelářství, energetického průmyslu, chemického průmyslu, nemovitostních společností, letectví a těžby uhlí.

Největší zastoupení měly v portfoliu dluhopisy od českých firem (16,86 %). Na druhém místě byla Jihoafrická republika (10,68 %) a na třetím místě Maďarsko (9,80 %). Největší expozici měl fond do eurových dluhopisů (46,78 %). Po nich byly dluhopisy denominované v USD (39,27 %) a zbytek dluhopisy v české měně (13,96 %). Z konkrétních pozic měly v portfoliu k 30.06.2023 největší zastoupení dluhopisy Jihoafrické republiky (4,12 %) s ratingem BB-. V portfoliu se nacházely také dluhopisy indonéského těžaře uhlí Adaro Energy, mezinárodního holdingu Sazka Group, slovenské banky Tatra banka, českého developera CTP, indického výrobce oceli JSW Steel, tureckého producenta skla a chemikálií, a další. Všechny pozice měly příslušný rating, který se pohyboval od A – do BBB-.

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008471786
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 15. 11. 2001
 • Minimální první investice: 500
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 9.37
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 2.00
 • Vstupní poplatek (max.): 2
 • Kurzové zajištění: ne
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 9.15%
 • Výnos 2022: -8.34%
 • Výnos 2021: -1.17%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): -1.12%