ČS korporátní dluhopisový (CZ0008472230)

Otevřený podílový fond, který vznikl 1. dubna 2004. Obhospodařovatelem je investiční společnost Erste Asset Management GmbH a depozitářem Česká spořitelna. Manažerem fondu je Ing. Martin Šmíd.

Fond investuje z naprosté většiny do firemních dluhopisů. Portfolio fondu bylo k 30. červnu 2023 oceněno na 12,949 mld. korun. Největší pozice měla v portfoliu ke stejnému datu zastoupení 2,11 % a jen devět pozic mělo na portfoliu podíl nad jedno procento. Šlo o dluhopisy firem automobilky Volkswagen Group a Mercedes-Benz Group, francouzské banky BNP Paribas, britské banky Lloyds Bank, španělské nadnárodní energetické společnosti Iberdrola nebo firmy Anheuser-Busch, největšího pivovarnického podniku v USA.

K 30. červnu 2023 byly firemní dluhopisy v portfoliu zastoupeny z 88,97 %. Státní dluhopisy měly podíl 0,76 % a likvidní složka 10,27 %. Fond investuje do firemních dluhopisů celosvětově. Největší zastoupení v portfoliu k červnu 2023 měly firemní dluhopisy z Francie (20,25 %), na druhém místě byla s 17,87 % Česká republika (zde se ale kromě dluhopisů počítaly i depozita) a 9,63 % portfolia tvořily nizozemské firemní dluhopisy. Další země zahrnovaly Německo, USA, Španělsko, Velkou Británii, Itálii, Turecko, ale i další země. Fond nakupuje výlučně dluhopisy obchodovatelné na evropských nebo amerických burzách. Firemní dluhopis kótovaný na pražské burze nevlastnil na konci minulého roku ani jeden. Proti měnovému riziku se fond zajišťuje. Nese tak pouze úrokové a kreditní riziko.

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

 

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008472230
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 1. 4. 2004
 • Minimální první investice: 300
 • Modifikovaná durace: 2.61
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 7.16
 • Sharpe ratio: 0.49
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 1.40
 • Vstupní poplatek (max.): 1
 • Kurzové zajištění: ano
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 10.04%
 • Výnos 2022: -8.73%
 • Výnos 2021: -0.57%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): -0.13%