Amundi CR Dluhopisový PLUS (CZ0008471976)

Český retailový OPF, který vznikl v březnu 2000. Spravuje jej investiční společnost Amundi Czech Republic. Depozitářem je Komerční banka.

K červnu 2023 činila hodnota majetku fondu 1,445 mld. korun. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů obchodovaných na evropském trhu. Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu ale příležitostně investuje i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Většina dluhopisů v portfoliu má ratingové hodnocení, přičemž největší zastoupení má ratingová kategorie AA, kterou má 37,72 % dluhopisů v portfoliu. 8,56 % pak tvoří dluhopisy bez ratingu. 23,14 % portfolia tvoří likvidní složka.

Největší podíl na portfoliu mají dluhopisy vládních institucí mimo eurozónu, a to celých 61,94 %. Jedná se zejména o dluhopisy českých státních institucí, zejména vlády. 10,74 % tvoří dluhopisy průmyslových společností a 4,18 % dluhopisy finančního sektoru.

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008471976
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 14. 3. 2000
 • Minimální první investice: 5000
 • Modifikovaná durace: 2.65
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 1.49
 • Vstupní poplatek (max.): 2
 • Výstupní poplatek (max.): 2
 • Kurzové zajištění: ano
 • Doporučený investiční horizont: 2 roky +
 • Výnos 2023: 11.77%
 • Výnos 2022: -6.38%
 • Výnos 2021: -6.10%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): -1.75%