UNIPROSPE

UNIPRO SPE01 SE je společnost založená v roce 2018, která podniká v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně se jedná o zpracování nebezpečného odpadu (především ojetých penumatik) a jeho využití jako tepelného zdroje pro cementárny v České republice a Slovenské republice, případně v dalších zemích střední Evropy. To bude prováděno prostřednictvím revolučního procesu zvaného pyrolýza, jehož výstupem jsou plyn, olej a uhlík.

Finanční prostředky z emise dluhopisů budou použity na investice do zmíněné technologie na ekologickou recyklaci pneumatik. Konkrétně na financování dokončení vývoje a do výstavby zařízení na zpracování pneumatik. K tomuto účelu použije firma i vlastní finanční zdroje ve výši 500 000 eur.

 

Důležité informace

Vlastnická struktura (2019)

UNIPRO HOLDING 100 % / Koneční vlastníci: JUDr. Ing. Matej Firický (50 %) Marek Sasák (50 %)

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem43 386
Vlasntí kapitál3 554
Cizí zdroje39 832
Provozní výsledek hospodaření-2 140
Výsledek hospodaření před zdaněním562
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • UNIPRO SPE01 SE

  Objem: 700 000 000 Kč
  Datum emise: 22.7.2019
  Úroková sazba: 9,5 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 22.7.2022

  Základní prospekt UNIPRO SPE01 SE

  Emise

  UNIPRO SPE01 SE

  Objem: 700 000 000 Kč
  Datum emise: 22.7.2019
  Úroková sazba: 9,5 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 22.7.2022

  UNIPRO SPE01 SE