Teplárna Otrokovice

Teplárna Otrokovice je česká společnost, která podniká v oblasti výroby a rozvodu tepla. Vyrábí také elektřinu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2017)

LAMA ENERGY GROUP a.s. 100 % / Petr Lamich 85 %

Ekonomické ukazatele

Konsolidovaná účetní závěrka Teplárna Otrokovice a.s.2020
Aktiva celkem2 524 790
Vlastní kapitál386 183
Provozní výsledek hospodaření50 460
Výsledek hospodaření za účetní období20 311
Tržby1 228 417 1
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy