Štěpánská apartmá

Štěpánská apartmá a.s. je firma, která se zabývá pronájmem nemovitostí. Působí na českém trhu a své aktivity rozvíjí v oblasti rezidenčních nemovitostí a kancelářských objektů. Dne 10. 1. 2020 bylo proti firmě zahájeno exekuční řízení.

Důležité informace

Vlastnická struktura

Petr Hrubý 100 %

Ekonomické ukazatele

30. 6. 2013
Aktiva celkem1 936
Vlastní kapitál1 656
Výsledek hospodaření156
Hodnoty uvedeny v tis. kč

Vydané dluhopisy