ŠKODA TRANSPORTATION

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je česká společnost, která působí v oblasti dopravního strojírenství. Vyrábí kolejová vozidla pro městskou dopravu a železnici.

Důležité informace

Vlastnická struktura

CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD 100 %

Ekonomické ukazatele

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.2020
Aktiva celkem25 852 604
Vlastní kapitál9 780 860
Cizí zdroje16 071 744
Tržby celkem11 025 923
Výsledek hospodaření za účetní období-1 420 789
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy