RILEX TRADERS

RILEX TRADERS a.s. je společnost, která se zabývá poskytováním půjček fyzickým a právnickým osobám v České republice.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2013)

Eduard Sedlmajer 89,2 %

Ekonomické ukazatele

2016
Aktiva celkem126 572
Vlastní kapitál99 662
Cizí zdroje26 910
Provozní výsledek hospodaření-11 894
Výsledek hospodaření po zdanění160
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • RILEX TRADERS, a.s.

  Objem: 50 000 000 Kč

  RILEX TRADERS, a.s.

  Emise

  RJLEX 2012-2015

  ISIN: nepřiděleno
  Objem: 50 000 000 Kč
  Datum emise: 20.12.2012
  Úroková sazba: 7,6% p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20.12,20l5.

  RJLEX 2012-2015