PPF Group

PPF Financial Holdings B.V. je součást mezinárodní investiční skupiny PPF Group, která funguje od roku 1991 a vlastní aktiva ve výši 44 miliard eur. Skupina PPF působí v mnoha zemích Evropy, Asie a ve Spojených státech amerických a investuje do celé řady odvětví jako jsou finanční služby, telekomunikace, média, biotechnologie, reality, storjírenství, pojišťovnictví, zemědělství aj. Podporuje také řadu dobročinných projektů v zemích, ve kterých působí, a to zejména v oblasti vzdělávání, umění a vědy. Výtěžek z emise je určen na financování dceřiných společností a rozvoj podnikatelské činnosti.

Konsolidovaná aktiva skupiny dosahují výše 44 miliard eur a vlastní kapitál činí 8,8 miliard eur.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

PPF Group N.V. 100 % / Konečný vlastník: Petr Kellner (98,93 %)

Ekonomické ukazatele

PPF Group N.V.: Konsolidované výkazy20212020
Aktiva celkem42 18639 658
Vlastní kapitál9 1288 517
Výsledek hospodaření před zdaněním408-352
Výsledek hospodaření v běžném období 274 -291
Finanční údaje jsou uvedeny v mil. eur.

Vydané dluhopisy

 • PPF Financial Holdings B.V

  ISIN: CZ0000001011
  Objem: 4 000 000 000 Kč
  Datum emise: 18.12.2017
  Úroková sazba: během prvních 2 let pevná úroková sazba ve výši 4,5% p.a., poté se mění na pohyblivou
  Datum konečné splatnosti: 18.12.2027

  Základní prospekt PPF Financial Holdings B.V

  Emise

  PPF FIN.H. VAR/27

  ISIN: CZ0000001011
  Objem: 4 000 000 000 Kč
  Datum emise: 18.12.2017
  Úroková sazba: během prvních 2 let pevná úroková sazba ve výši 4,5% p.a., poté se mění na pohyblivou
  Datum konečné splatnosti: 18.12.2027

  PPF FIN.H. VAR/27