MAXI-TIP

MAXI-TIP FINANCE s.r.o. je účelově založená společnost pro emisi dluhopisů a součást skupiny MAXI-TIP, která v České republice provozuje sázkovou kancelář. K roku 2019 spravovala společnost MAXI-TIP FINANCE aktiva ve výši téměř 80 milionů korun. Ovládající osobou MAXI-TIP je Power Bet s.r.o., která je majoritním akcionářem mateřské společnosti skupiny MAXI-TIP. Nepřímou ovládající osobou je Karel Kabrna starší, který ovládá společnost Power Bet.

Finanční prostředky získané z emise dluhopisů chce emitující společnost použít na poskytování úvěrů ostatním firmám ve skupině.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2019)

MAXI-TIP a.s. 100 % / PowerBet s.r.o 56 % / Konečný vlastník: Karel Kabrna starší (60 %)

Ekonomické ukazatele

20182017
Aktiva celkem77 91887 725
Vlastní kapitál 218 42443 226
Cizí zdroje 59 49444 499
Provozní výsledek hospodaření-24 260-30 829
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy