Liberty One Methanol LLC

Liberty One Methanol LLC vznikla jako účelová společnost, která byla založena za účelem přesunutí a smontování továrny na výrobu metanolu z Brazílie do Západní Virginie. Důvodem přesunu je lepší dostupnost zemního plynu v nové lokalitě. Po jejím uvedení do provozu bude společnost továrnu užívat na výrobu metanolu, což bude představovat hlavní část jejího podnikání. Firma chce výtěžek z emise dluhopisů použít zejména na financování své podnikatelské činnosti, především na investice do koupě a montáže zařízení na výrobu metanolu a jeho budoucí provoz.

Za emitované dluhopisy ručí holdingová společnost KKCG AG. Jedná se o mezinárodní investiční skupinu, kterou vlastní Karel Komárek. Její konsolidovaná aktiva na konci 2017 činila 5,3 miliardy eur, míra cizích zdrojů dosahovala výše 3,3 miliardy eur.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

US Methanol LLC 100 % / KKCG US LLC 100% / KKCG AG 100 % / Konečný vlastník: Karel Komárek

Ekonomické ukazatele

30.6.20202019
Aktiva celkem274 871 525238 381 716
Vlastní kapitál136 888 11496 048 716
Cizí zdroje137 983 411142 333 000
Hodnoty uvedeny v USD.

Vydané dluhopisy

 • Liberty One Methanol LLC

  ISIN: CZ0000001086
  Objem: 1 900 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 2 100 000 000 Kč)
  Datum emise: 23. října 2018
  Úroková sazba: 5,30 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 23. října 2023

  Základní prospekt Liberty One Methanol LLC

  Emise

  LIB. O. M. 5,30/23

  ISIN: CZ0000001086
  Objem: 1 900 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 2 100 000 000 Kč)
  Datum emise: 23. října 2018
  Úroková sazba: 5,30 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 23. října 2023

  LIB. O. M. 5,30/23