GES REAL

GES REAL a.s. je společnost, která poskytuje služby v oblasti komerčního developmentu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2016)

GES ASSET HOLDING a.s. 100 %

Ekonomické ukazatele

GES REAL a.s.31.3.2021
Aktiva celkem939 777
Vlastní kapitál558 122
Cizí zdroje381 652
Výsledek hospodaření-593
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy