Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu je zákonem zřízená instituce s cílem zajistit stabilitu finančního trhu. Garantuje výplatu náhrad klientům některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen v případě jejich krachu. Instituce spravuje dva fondy – Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize.

Fond pojištění vkladů shromažďuje ze zákona povinné příspěvky od bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice a od bank z jiných než členských zemí EU. Z tohoto fondu jsou hrazeny výplaty náhrady vkladů klientů některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen v případě, že dojde k jejich platební neschopnosti. Náhrady vkladů se vyplácí všem fyzickým a právnickým osobám a to až do výše 100 % jejich vkladů včetně úroků, a to až do výše 100 000 eur.

Fond pro řešení krize slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí tak, aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahajovat výplatu náhrad pohledávek z vkladů jejím klientům.

 

Důležité informace

Organizační struktura (2021)

Členové správní rady:

Ing. Dušan Hradil
Ing. Karel Bauer
Ing. Radek Urban
JUDr. Alex Ivančo, Ph.D.
Ing. Vladimír Staňura

Členové výkonné rady:

Ing. Renáta Kadlecová
JUDr. Tomáš Hejduk
Ing. Roman Kahánek

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem72 751 191
Vlastní kapitál72 746 565
Cizí zdroje4 626
Výsledek hospodaření před zdaněním803 141
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy