Fraternity Funds

Fraternity Funds SICAV p.l.c. je multifodnfová společnost, který plánuje vydávat dluhopisy na účet svého podfondu Real Estate Fund. Formálně právně je tak emitentem dluhopisů fond, ale za dluhopisy ručí svým majetkem pouze podfond. Konečným vlastníkem fondu je pan Michal Kosáč.

Fond vznikl na začátku roku 2020 a sídlí v Maltské republice. Věnuje se investicím do komerčních nemovitostí v České republice, případně na Slovensku. Management společnosti se věnuje investicím do komerčních a rezidenčních nemovitostí již přes 15 let. Podfond Real Estate Fund vlastní 50% podíl ve společnosti TD Beta, která má ve svém portfoliu nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy, která nabízí 3 991 metrů čtverečních nájemních ploch. Hlavními nájemci jsou Expobank, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Fraternity Capital Limited 99 % / Konečný vlastník: Michal Kosáč (100 %)
Michal Kosáč 1 %

Ekonomické ukazatele

TD Beta2019
Aktiva celkem758 213
Vlastní kapitál14 794
Cizí zdroje743 419
Výsledek hospodaření před zdaněním2 337
Čistý finanční dluh 721 883
V tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • Fraternity Funds SICAV p.l.c

  Objem: 400 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 600 000 000 Kč)

  Základní prospekt Fraternity Funds SICAV p.l.c

  Emise

  FRAT. FUNDS 5,25/26

  ISIN: CZ0000001367
  Objem: 400 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 600 000 000 Kč)
  Datum emise: 21. 4. 2021
  Úroková sazba: 5,25 % p. a.
  Den konečné splatnosti: 21. 4. 2026

  FRAT. FUNDS 5,25/26