Fidurock

Společnosti Fidurock Project Financing a.s. a FIDUROCK Nemovitosti a.s. tvoří součást investiční skupiny FIDUROCK, kterou zastřešuje nizozemská mateřská společnost Fidurock Private Equity Participations. Skupina se zaměřuje na investice do nemovitostí, a to do retail parků v Čechách a na Slovensku a rezidenčních nemovitostí v centru měst Praha, Bratislava, Brno nebo Olomouc. Kromě nemovitostí provozujeme unikátní audio&cinema showroom VOIX v centru Prahy. V květnu 2023 vlastnila 18 rezidenčních a 14 komerčních nemovitostí v celkové hodnotě 5,8 miliardy korun.

Podrobnější informace o firmě najdete na Dluhopisáři v analýze zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura Fidurock Nemovitosti a.s. (2023)

 • Petr Valenta 45 %
 • David Hauerland 40 %
 • Laurens Rinkers 15 %

 

Ekonomické ukazatele

Konsolidované výkazy FIDUROCK Nemovitosti a.s. (Hodnoty uvedeny v tisících Kč.)2022202120202019
Aktiva celkem3 187 2542 953 4552 750 7922 445 126
Vlastní kapitál1 008 319 931 389775 372563 179
Cizí zdroje2 178 9352 022 0661 975 4201 881 947
Provozní výsledek hospodaření53 898242 705147 407189
Výsledek hospodaření před zdaněním63 149205 65386 309-51 644

Vydané dluhopisy

 • 3. prospekt (schválen 23.09.2022)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 23.09.2022. Byl vydán jako základní prospekt na první dluhopisový program skupiny. Emitentem byla společnost Fidurock Project Financing a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003545147 1. 11. 2022 8,20 % 30 000 000 Kč 1. 11. 2025
  2. CZ0003545154 1. 11. 2022 8,40 % 30 000 000 Kč 1. 11. 2026
  3. CZ0003546145 1. 12. 2022 8,00 % 30 000 000 Kč 1. 12. 2024
  4. CZ0003547952 1. 2. 2023 7,00 % 1 000 000 EUR 1. 2. 2026

   

   

 • 2. prospekt (schválen 08.07.2020)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 08.07.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Fidurock Project Financing a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003526337 10.7.2020 5,60 % 300 000 000 Kč 10.7.2025

   

   

 • 1. prospekt (schválen 15.01.2019)

  První prospekt byl ČNB schválen 15.01.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003520850 30.1.2019 5,60 % 300 000 000 Kč 30.1.2024