Fidurock

Společnosti Fidurock Project Financing a.s. a FIDUROCK Nemovitosti a.s. tvoří součást investiční skupiny FIDUROCK, kterou zastřešuje nizozemská mateřská společnost Fidurock Private Equity Participations. Skupina se zaměřuje na investice do nemovitostí, konkrétně do retail parků a rezidenčních nemovitostí.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura Fidurock Nemovitosti a.s. (2022)

Petr Valenta 45 %
David Hauerland 40 %

Ekonomické ukazatele

Konsolidované výkazy FIDUROCK Nemovitosti a.s.202120202019
Aktiva celkem2 953 4552 750 7922 445 126
Vlastní kapitál931 389775 372563 179
Cizí zdroje2 022 0661 975 4201 881 947
Provozní výsledek hospodaření242 705147 407189
Výsledek hospodaření před zdaněním205 65386 309-51 644
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 2. Prospekt dluhopisů Fidurock Project Financing a.s. (8. 7. 2020)

  2. prospekt

  Emise

  CZ0003526337

  CZ0003526337, 5,60 %, 300 000 000 Kč, splatné červenec 2025 (5 let)

  CZ0003526337
 • 1. Prospekt dluhopisů FIDUROCK Nemovitosti a.s. (15. 1. 2019)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003520850

  CZ0003520850, 5,60 %,  300 000 000 Kč, splatné leden 2024 (5 let)

  CZ0003520850