FABA VENTURES

FABA VENTURES s.r.o. je investiční společnost založená v roce 2019. Využívá tzv. venture kapitál (rozvojový a rizikový kapitál k financování inovačních projektů a počátečního rozvoje společnosti) pro investování do perspektivních společností s pozitivním dopadem na okolní prostředí, konkrétně do společností v oborech biotechnologie (zejména potravinářství, medicína), IT (zejména automatizace, umělá inteligence) a energetika (např. vodíkové technologie).

Finanční prostředky z emise dluhopisů mají být použity z přibližně 83,4 procent (564 milionů korun) k nákupu tzv. SPV společností (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu) ve výše zmíněných oborech. Přibližně 8,5 % objemu finančních prostředků získaných z emise dluhopisů (tj. 57,5 mil. Kč) je určeno na financování provozních potřeb společnosti.

Společnost je vlastněna firmou FABA LTD, kterou vlastní a ovládá paní Ing. Júlia Zajacová.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

FABA LDT 100 % / Konečný vlastník: Ing. Júlia Zajacová (100 %)

Ekonomické ukazatele

14.2.2019
Aktiva celkem1

Vydané dluhopisy