ECOLOG FINANCIAL SERVICES

ECOLOG FINANCIAL SERVICES a.s. je společnost založená v roce 2020, emitující dluhopisy za účelem financování nákupu nemovitostí pro ekologické aktivity jako je budování provozů pro zpracování a vytěžování odpadů a výzkum, vývoj a výroba technologie pro zpracování odpadů. Je dceřinou společností firmy LOGeco s.r.o., držitele technologie ERVOeco na zpracování odpadu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

LOGeco s.r.o. 100 % / Koneční vlastníci: Miroslav Šilhan (60 %), Jindra Smetanová (40 %)

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem22 631 081
Vlastní kapitál22 631 044
Cizí zdroje37
Provozní výsledek hospodaření49
Výsledek hospodaření před zdaněním44
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • ECOLOG FINANCIAL SERVICES a.s.

  ISIN: CZ0003528754
  Objem: 1 000 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 12. 2020
  Datum splatnosti: 31. 12. 2030
  Úroková sazba: 7,1% p.a.

  Základní prospekt ECOLOG FINANCIAL SERVICES a.s.

  Emise

  ECOLOG 7,1/30

  ISIN: CZ0003528754
  Objem: 1 000 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 12. 2020
  Datum splatnosti: 31. 12. 2030
  Úroková sazba: 7,1% p.a.

  ECOLOG 7,1/30