EBM Partner

EBM Partner a.s. je developerská společnost, která realizuje projekty zejména v oblasti rezidenčního bydlení, logistiky, retailu, administrativy a bydlení pro seniory. Její aktiva v roce 2019 dosahovala 273 milionů korun. Skupina je součástí EBM Group.

Důležité informace

Vlastnická struktura (březen 2021)

Ing. Ľubomír Vais 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem272 671154 150
Vlastní kapitál71 035113 186
Cizí zdroje201 28940 842
Provozní výsledek hospodaření-20 379-20 142
Výsledek hospodaření před zdaněním-20 03822 010
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy