Diamond Point

Diamond Point a.s. je společnost, která vlastní a pronajímá pražskou administrativní budovu Diamond Point.

Důležité informace

Vlastnická struktura

Allianz pojišťovna, a.s. 100 % / Allianz New Europe Holding GmbH 100 %

Ekonomické ukazatele

2020
Aktiva celkem1 552 857
Vlastní kapitál286 245
Cizí zdroje1 266 612
Výsledek hospodaření14 706
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

Dokumenty