Acrebond

Acrebond a.s. je investiční společnost, která se věnuje investicím do realitních projektů. Zaměřuje se na nemovitosti, které nejsou investory příliš vyhledávány a dokáže je pořídit za výhodnou cenu.

Jedná se především o nemovitosti zatížené zástavním právem, exekucí, v insolvenčním řízení či o stavby v horším technickém stavu, které jsou vhodné k rekonstrukci. Firma chce nemovitosti zhodnocovat a pronajímat. Zaměřit se chce na velká města jak Praha nebo Brno. Vznikla v roce 2020 a jejím vlastníkem je Filip Lahoda.

Důležité informace

Ekonomické ukazatele

Acrebond a.s.31. 10. 20212020
Aktiva celkem5 8351 904
Cizí zdroje4 33171
Provozní VH-298-167
VH před zdaněním-329-167
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • Acrebond a.s.

  Objem: 200 000 000 Kč

  Prospekt

  Emise

  CZ0003538043

  CZ0003538043, 7,0 % p.a., 200 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

  CZ0003538043
 • Acrebond a.s.

  Objem: 200 000 000 Kč

  Prospekt

  Emise

  CZ0003527566

  CZ0003527566, 6,5 %, 200 000 000 Kč, splatné 2026 (5 let)

  CZ0003527566